ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΠΑΙΔΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Τα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, επειδή δεν κατανοούν πλήρως τη συνάφεια των δεδομένων. Είτε παρέχουν απερίσκεπτα τα δικά τους δεδομένα και ως εκ τούτου διατρέχουν τον κίνδυνο της κλοπής της ταυτότητας τους, είτε πιστεύουν ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τους άλλους είναι αληθή και ως εκ τούτου αποτελούν δυνητικούς στόχους από τρίτους που χρησιμοποιούν μια ψεύτικη ταυτότητα. Από την άλλη πλευρά είναι το Διαδίκτυο ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει νέους πολλές πρόσθετες ευκαιρίες για στην εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική ζωή. Το Διαδίκτυο είναι σήμερα πλήρως ενσωματωμένο στη ζωή των παιδιών.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΟ ΕΜΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Προκειμένου να προσδιοριστεί η σωστή προσέγγιση για τα παιδιά, είναι σημαντικό να εξεταστούν τα πρόσωπα που τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλές όταν κάτι στο Διαδίκτυο τα προβληματίζει ή όταν χρειάζονται συμβουλές για το πώς να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στο Διαδίκτυο. Έτσι, η καλύτερη στρατηγική για την προστασία των παιδιών είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, πρόσωπα τα οποία, τα παιδιά εμπιστεύονται ήδη για να τους καθοδηγήσουν στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία έχουν στην διάθεση τους απαραίτητους πόρους ώστε να προσεγγίσουν όλα τα παιδιά, θα πρέπει να αναλάβουν τις ανάλογες πρωτοβουλίες σχετικά με την κατάρτιση τους. Ιδανικά, με την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κάθε παιδί θα έχει τουλάχιστον ένα έμπειρο άτομο να στραφεί (καθηγητές ή ακόμη και σε συμμαθητές).

ΣΤΟΧΟΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία και Λιθουανία ώστε να ανακαλύψουν την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική τεχνολογία, ώστε να ενισχύσουν στους μαθητές την αυτο-παρουσίαση, ανθεκτικότητα και ενεργητική στάση σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (για μαθητές ηλικίας 8 έως 11 και 12 έως 14). Επίσης να εισάγουν τους νεαρούς ενήλικες και φοιτητές, σε θέματα αυτο-παρουσίασης και επιχειρηματικότητας σε σχέση με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, το τρέχον έργο θα χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας και επικυρωμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν τα παιδιά και να τα εκπαιδεύσουν σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του Διαδικτύου και των ψηφιακών ταυτοτήτων.

ΣΠΟΠΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η δημιουργία ενός νέου προγράμματος σπουδών (με βάση την κοινωνική ψυχολογία) μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν τους μαθητές [8-14 ετών], να αναπτύξουν μια συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση απέναντι στα διαδικτυακά μέσα μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε να ενδυναμώσουν τον ρόλο τους ως υπεύθυνοι πολίτες του αύριο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Προώθηση διδακτικού υλικού και πολυμεσικών οδηγιών μέσω πρακτικών ασκήσεων (workshop) που θα παρέχουν απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν τις πρακτικές ασκήσεις στην τάξη.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

θεμελίωση αποτελεσματικών νέων μεθοδολογιών και παιδαγωγικών στρατηγικών, βασισμένων σε Επαυξημένη Πραγματικότητα και ενισχυμένα με ψηφιακά μέσα, ως βασικό συστατικό του νέου προγράμματος σπουδών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ένα πρόγραμμα σπουδών (με βάση την κοινωνική ψυχολογία) που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του Διαδικτύου: «Προβληματισμός σχετικά με την διαδικτυακή ταυτότητα μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το έργο εισάγει ένα βιωματικό πολυδιάστατο εκπαιδευτικό εργαστήρι που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τα παιδιά πιο αποτελεσματικά και να τα εκπαιδεύσουν για θέματα που τα ενδιαφέρουν. Η μεθοδολογία υποστηρίζεται από εργαλεία ΤΠΕ και ένα παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας που έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες των δασκάλων.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι σημαντικός από την άποψη της ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στερούνται σήμερα αυτών των σημαντικών δεξιοτήτων.

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY