Διαδικτυακή Ταυτότητα: Όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα, που παράγονται από ένα άτομο, απευθύνονται σε αυτό, καθώς οι ερμηνείες του ατόμου για τα εν λόγω δεδομένα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ONLINE IDENTITY) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IDentifEYE

Το έργο IDentifEYE θα εξετάσει την διαδικτυακή ταυτότητα μέσα από τις πολλαπλές οπτικές γωνίες, ώστε να το αντιμετωπίσει ως κάτι περισσότερο από μια συλλογή των δεδομένων.

Τον Φεβρουάριο του 2012 η Γνωμοδότηση 26, δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΟΔ (Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή): Ηθική των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση η έννοια της ταυτότητας αποτελεί ένα κύριο σημείο. Αν και αναγνωρίζει ότι η «διαδικτυακή ταυτότητα» περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την ταυτοποίηση ενός προσώπου, τονίζει ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Επίσης σημαντική είναι η ταυτότητά μας ως ένα πρόσωπο (Παράγραφος 3.1.3 – The Concept of Personal Identity in the Digital Era). Η γνωμοδότηση προειδοποιεί ότι, δεδομένου ότι η ψηφιακή ταυτότητα μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από την πραγματική αντίληψη της ζωής που είναι ένα μέρος της σύνδεσης της επικοινωνίας, η έννοια των «σταθερών ταυτοτήτων» υφίσταται διάβρωση και ότι η αυθεντικότητα και η λογοδοσία μπορεί να χρειάζεται νέα εκτίμηση. Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει ως εκ τούτου την ανάγκη για πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο IDentifEYE με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των παιδιών σχολικής ηλικίας σε σχέση με την διαδικτυακή ταυτότητα.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Μεταφορά καλών πρακτικών και χρήση εργαλείων που έχουν επικυρωθεί μέσω του έργου Παιδιά, Δεδομένα και Αναδυόμενες Ταυτότητες.
  • Επέκταση του παιχνιδιού από το έργο Παιδιά, Δεδομένα και Αναδυόμενες Ταυτότητες, το οποίο υποστηρίζει την παιδαγωγική προσέγγιση που επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο μάθησης με τα παιδιά.
  • Η δημιουργία ενός νέου προγράμματος σπουδών μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν τους μαθητές [8-14 ετών], να αναπτύξουν μια συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση απέναντι στα διαδικτυακά μέσα μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε να ενδυναμώσουν τον ρόλο τους ως υπεύθυνοι πολίτες του αύριο.
  • Η θεμελίωση αποτελεσματικών νέων μεθοδολογιών και παιδαγωγικών στρατηγικών ως βασικό συστατικό του νέου προγράμματος σπουδών.
  • Η δημοσίευση του νέου προγράμματος σπουδών τόσο σε μια παραδοσιακή μορφή (εκτύπωση) όσο και ηλεκτρονικά, σε συνδυασμό με διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη χρήση πολυμέσων, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν το νέο διδακτικό πρόγραμμα αυτόνομα.
  • Η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου για την αξιολόγηση και την προώθηση του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο θα λειτουργεί επίσης ως ένα κέντρο υποστήριξης για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα.

Η καινοτομία του έργου είναι ο συνδυασμός της μεθοδολογικής προσέγγισης με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται.

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY