CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Ελλάδα (Συντονιστής)

Crystal Clear Soft (CCS) είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ερευνά ενεργά τις καινοτόμες χρήσεις των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στις ψηφιακές εκδώσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση της γνώσης. Προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, από τη σύλληψη και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μέχρι την δοκιμή και ανάπτυξη, η CCS έχει αναπτύξει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες αίθουσες σε όλο τον κόσμο! Η CCS είναι κατά κύριο λόγο εμπορική εταιρεία με διεθνή παρουσία και μια εντυπωσιακή λίστα των πελατών, ιδίως στους τομείς των εκδόσεων και την εταιρική εκπαίδευση.

EZZEV Foundation – Ολλανδία

Το Ίδρυμα EZZEV (EF) είναι ένας μικρός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν στο διαδίκτυο και για τις επιπτώσεις της διαδικτυακής τους παρουσίας, καθώς επίσης και για τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την επικοινωνία με τους νέους επί του θέματος.

Σε συνεργασία με τον εταίρο Fundacja Πολίτη Project, ο οργανισμός Ezzev είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία και υλοποίηση της διδακτικής εμπειρίας της εποικοδομητική αντιπαράθεσης, η οποία υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality). Σκοπός του ιδρύματος είναι να βοηθήσει τους νέους και το περιβάλλον τους να απομακρυνθούν από τις αυτόματες συμπεριφορές προς τη συμπεριφορά που έχει τις ρίζες της στην αναπτυγμένη, προσωπική ηθική.

COSMIC INNOVATIONS Ltd – Κύπρος

Η COSMIC INNOVATIONS (COIN), είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει μια σειρά υπηρεσίες με σκοπό τη γεφύρωση του κενού μεταξύ του εμπορικού κόσμου και του κρατικού/Ευρωπαϊκού συστήματος χορηγήσεων.

Οι υπηρεσίες της COIN περιλαμβάνουν από επιχειρηματική ανάπτυξη και κρατική χρηματοδότηση μέχρι προσωποποιημένες λύσεις, εκπαίδευση/κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται με εστίαση σε υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων το οποίο και διαφοροποιεί την COIN από την πλειοψηφία των συμβουλευτικών εταιριών που αποστασιοποιούνται από την τεχνική υλοποίηση αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Fundacja Citizen Project – Πολωνία

Ο οργανισμός FCP στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών με την προώθηση των δεξιοτήτων των νέων μέσων, της γνώσης και της δεοντολογίας μεταξύ των πολιτών τόσο στην Πολωνία όσο και πέραν αυτής. Αν και ο FCP είναι μια μικρή οργάνωση, διαθέτει ωστόσο μια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται όταν χρειάζεται. Επιπλέον, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Πρόληψης Εθισμού Gdansk (GCPU), την τοπική αστυνομία, τα τοπικά σχολεία και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με το Πολωνικό Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Διοργανώνει συνέδρια σχετικά με τον αντίκτυπο της εποχής του Διαδικτύου σχετικά με συγκεκριμένα θέματα (όπως ο εκφοβισμός και η πρόληψη), εκπαιδευτικές ώρες στα σχολεία, εκδηλώσεις και εργαστήρια. Όλες οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών (όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα), η βιντεοσκόπηση και εγγραφή video συνεχούς ροής, η μεταφορά γνώσης, η αλληλεπίδραση με το κοινό και η έμφαση στη διάδοση.

Gdansk Centre for Addiction Prevention – Πολωνία

Το Κέντρο Πρόληψης Εθισμού Gdansk (GCPU) δημιουργήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης Gdansk για την έναρξη, υλοποίηση και συντονισμό των δράσεων στον τομέα της πρόληψης των εθισμών και των εξαρτήσεων.

Εντός του GCPU υπάρχει μία ομάδα που ειδικεύεται στη σχολική και εξωσχολική πρόληψη, ψυχολογική ή παιδαγωγική βοήθεια, ενώ μια δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση, την παροχή κατάρτισης και ενημέρωσης, τη διοργάνωση εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τη γνώση και την αίσθηση της ευθύνης που διεξήχθη σε συνεργασία με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για λογαριασμό του δημάρχου του Gdansk.

Η αποστολή του GCPU είναι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Gdansk με τη μείωση των προβλημάτων που συνδέονται με τους εθισμούς και την οικογενειακή βία.

Η οργάνωση συνεργάζεται με ομάδες επαγγελματικών και κοινωνικών λειτουργών, ΜΚΟ, σχολεία και δημόσιους οργανισμούς.

Viešojiįstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS – Λιθουανία

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεολαίας (Youth Career and Advising Center,JKC) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός και μη-κυβερνητικός οργανισμός, με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια, που ως στόχο έχει την ανάπτυξη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, την υποστήριξη πρωτοβουλίας των πολιτών και τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιας υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες του οργανισμού επικεντρώνονται σε 4 τομείς: τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, τις αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, την ανάπτυξη εκπαίδευσης και την οργανωτική διαχείριση. Το JKC έχει 5 μόνιμα μέλη του προσωπικού και ένα ισχυρό δίκτυο των εκπαιδευτών, εμπειρογνωμόνων, συμβούλων που παρέχουν εκπαίδευση και καθοδήγηση σε όλη τη χώρα.

Από το 2001 JKC εργάζεται ενεργά με τους καθηγητές και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς παιδαγωγούς, κ.λπ.), προκειμένου να τους εξοπλίσει με γνώσεις και δεξιότητες και να τους παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο των ευκαιριών του προγράμματος της διά βίου μάθησης και προσανατολισμού. Επίσης ως διαπιστευμένο ίδρυμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών υλοποιεί συνεχώς προγράμματα για την ανάπτυξη των εργαλείων διδασκαλίας / μάθησης και πόρων και την παροχή υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχή καθοδήγηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Fundación Privada Joan XXIII – Ισπανία

Το CETEI, αποτελεί μέρος του Ιδρύματος Joan XXIII και είναι ένα κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στη δια βίου μάθηση. Δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της κατάρτισης και της απασχόλησης και στοχεύει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Το CETEI λειτουργεί ως ολοκληρωμένο κέντρο εκπαίδευσης που ασχολείται με την παροχή και τη διαχείριση έργων για την προώθηση της καινοτομίας και της ριζικής αλλαγής σε σχολεία και ιδρύματα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τον μετασχηματισμό τους καθώς και την βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Είναι χωρισμένο σε τέσσερις τομείς:

  • Παιδαγωγική Καινοτομία
  • Εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY