Τα δημόσια αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα παρακάτω. Πρόσβαση online στο αποθετήριο των αποτελεσμάτων μέσω ειδικού υποτομέα.

Η πρόσβαση στα εμπιστευτικά και περιορισμένα αποτελέσματα βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο (η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και απαιτεί πιστοποιήσεις – παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας για να ζητήσετε πρόσβαση και ένας εκπρόσωπος του έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας).

Επαυξημένη Πραγματικότητα και Οδηγίες για τα μέσα Ανάπτυξης Περιεχομένου (R4)

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και την προσθήκη περιεχομένου στα εργαλεία Dynamic Identity.

Ερωτηματολόγιο (R7)

Ένα ερωτηματολόγιο που στήριξε τη διαδικασία ταυτοποίησης των απαιτήσεων στη φάσης της ανάλυσης. Διατίθεται σε EN, EL, PL, NL, LT, ES.

Λίστα Αναφοράς (R8)

Μια συλλογή από υλικό που σχετίζεται με τη μελέτη των Διαδικτυακών Ταυτοτήτων (μελέτες, δημοσιεύσεις, συνέδρια, εργαστήρια, κλπ.). Ο κατάλογος βιβλιογραφίας παρέχεται ανά ηλικιακή ομάδα, μια λίστα για την ηλικιακή ομάδα των 8-11 και μια λίστα για την ηλικιακή ομάδα των 12-14.

Κριτήρια επιλογής (R9)

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του υλικού που εξετάστηκε σε συνάρτηση με το θέμα του έργου και τα αποθηκεύτηκαν στο αποθετήριο του έργου.

Εθνικές Εκθέσεις (R10)

Τέσσερις εθνικές εκθέσεις (EL, ES, LT, PL) που απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες μεταφοράς σε ότι αφορά Διαδικτυακούς κινδύνους γενικά και Διαδικτυακές Ταυτότητες πιο ειδικά.

Ευρωπαϊκή Επισκόπηση (R11)

Τα συμπεράσματα από τις εθνικές εκθέσεις. Τα συμπεράσματα είναι συγκριτικά και έχουν συζητηθεί με σκοπό να παρουσιαστεί μια επισκόπηση της κατάστασης στις χώρες μεταφοράς.

Μεθοδολογία προσέγγισης (R12)

Η μεθοδολογία για την προσέγγιση των ομάδων-στόχος έχει λάβει υπόψη τους στόχους του έργου και τα αποτελέσματα ως προς τις ομάδες-στόχος.

Σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών (R13)

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών καθοδηγεί την επαναληπτική ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης σπουδών IDentifEYE. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πρώτη εννοιολογική έκδοση του προγράμματος και έχει αναπτυχθεί για τους καθηγητές των δύο ηλικιακών ομάδων, 8-11 και 12-14.

Πρόγραμμα Σπουδών (R15)

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε επαναληπτικά βάσει των αποτελεσμάτων του κάθε κύκλου εργαστηρίου που καθοδήγησε κάθε φορά την επόμενη, βελτιωμένη έκδοση του προγράμματος σπουδών. Όλες οι εκδόσεις του προγράμματος σπουδών είναι διαθέσιμες στο κοινό και η τελική έκδοση χορηγείται με άδεια Creative Commons (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License).

Διδακτική Μεθοδολογία και Οδηγίες Πολυμέσων (R16)

Η Διδακτική μεθοδολογία, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε μέσω της εκτέλεσης μιας σειράς εργαστηρίων, συνοδεύεται από ένα σύνολο πολυμεσικών οδηγιών για την υποστήριξη, την κατανόηση και την εφαρμογή της.

Οργάνωση Εργαστηρίου, Προγραμματισμός και Προετοιμασία Υλικού (R17)

Οι πληροφορίες και οι πόροι για την υποστήριξη της οργάνωσης και σχεδιασμού των εργαστηρίων IDentifEYE και μια συλλογή από υποστηρικτικό υλικό.

Μεθοδολογία Διαχείρισης (R19)

Οι λεπτομέρειες για τη σωστή διαχείριση των εργαστηρίων.

Εγχειρίδιο Περιγραφής Εργαστηρίου (R21)

Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς για το πώς να διεξάγουν τα εργαστήρια Dynamic Identity. Προσφέρει μια περιγραφή των συνεδριών από τις οποίες αποτελείται το εργαστήριο, τις συναφείς υπο-ενότητες και τους πόρους τους. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στις γλώσσες EN, EL, PL, ES, LT, NL σε PDF format και σε ePUB format εδώ.

 

Workshop Description Manual Scribd ISSUU
English version Publication

also on

Slideshare

Publication
Greek version Publication Publication

Μεθοδολογία Συστάσεων (R24)

Παρέχει τη διαδικασία για τη λήψη και καταγραφή των συστάσεων με πρακτική αξία για τους εκπαιδευτές των εργαστηρίων IDentifEYE.

Επιτελικά Συμπεράσματα και Τελικές Συστάσεις (R25)

Μια έκθεση με τα συνδυασμένα ευρήματα από όλα τα εργαστήρια που εκτελούνται στην διάρκεια ζωής του έργου. Τα ευρήματα σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα κατάρτισης, την διδακτική μεθοδολογία, το portal του έργου, το εκπαιδευτικό παιχνίδι, αλλά και αδυναμίες.

Αρχείο Δημοσιότητας (R27)

Προς στήριξη των προσπαθειών διάδοσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ιδέες του IDentifEYE και για να ενθαρρύνουν τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου από τη σχολική κοινότητα, ετοιμάστηκαν αρκετά μέσα διάδοσης καθώς και πολλά κανάλια. Όλα τα στοιχεία είναι μέρος του πακέτου πληροφοριών του έργου. Οι φάκελοι του αρχείου είναι προσβάσιμη από εδώ.

Διαφημιστικό Βίντεο (R29)

Ένα διαφημιστικό βίντεο για το έργο, που αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στα εργαστήρια διατίθεται στα EN, EL, NL, PL, ES στο κανάλι του έργου στο YouTube.

Ένα βίντεο Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι προσβάσιμο εδώ.

 

Ενημερωτικά Δελτία (R30)

Το αρχείο ενημερωτικών δελτίων ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου και σημαντικές ενημερώσεις από το έργο ή από την ευρύτερη περιοχή της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σε EN, EL, PL, LT, ES, NL

 

EN GR ES LT PL NL
IDEYE Newsletter 1 Slideshare

MailChimp

 

Slideshare

MailChimp

 

Slideshare

 

Slideshare Slideshare

 

Slideshare

 

  ISSUU Newsletter 1 Stack
IDEYE Newsletter 2 Slideshare

MailChimp

Slideshare

MailChimp

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

  ISSUU Newsletter 2 Stack
IDEYE Newsletter 3 Slideshare

MailChimp

Slideshare

Mailchimp

Slideshare Slideshare Slideshare Slideshare
  ISSUU Newsletter 3 Stack
IDEYE Newsletter 4 Slideshare

MailChimp

Slideshare

MailChimp

Slideshare

 

Slideshare Slideshare Slideshare
  ISSUU Newsletter 4 Stack

Web 2.0 (R31)

Ο κατάλογος των εργαλείων και τεχνολογιών Social Media που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του έργου IDentifEYE.

Δελτία Τύπου (R32)

Πολύγλωσσα δελτία τύπου σχετικά με το έργο.

 

 

  EN NL GR PL LT ES
Press Release 1 Slideshare

ENTER Network

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare
ISSUU Stack

 

Pinterest board

 

Press Release 2 Slideshare

ENTER Network

 

Slideshare Slideshare

MailChimp

Slideshare Slideshare Slideshare
ISSUU Stack

 

Pinterest board

 

Δημοσιεύσεις

Ο κατάλογος όλων των δημοσιεύσεων και ενημερώσεων στη διάρκεια ζωής του έργου.

Παρουσιάσεις

Παρουσίασεις σχετικές με το έργο (από συνέδρια και ενημερωτικές ημερίδες).

Τελικό συνέδριο (R33)

Όλοι οι πόροι από το τελικό συνέδριο “Safe Online Conference: Behaviours, approaches and tools for a safer online environment” που διοργάνωσε το έργο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το πρόγραμμα κατάρτισης IDentifEYE παρουσιάστηκε μαζί με τα αποτελέσματα του έργου.

Βέλτιστες Πρακτικές και Διδάγματα (R34)

Μια συλλογή των καλύτερων πρακτικών και διδαγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. Γίνεται λόγος για στοιχεία όπως η εταιρική σχέση, η βιωσιμότητα, η δικτύωση, η καινοτομία, κ.λπ. Η πρόθεση είναι να προωθηθεί η επανάληψη των επιθυμητών δραστηριοτήτων και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων.

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY