Η διαδραστικότητα του παιχνιδίου έχει σχεδιαστεί με βάση ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαντούν:

  • Οπτικά – μέσω επαυξήσεων αντιστοιχισμένων σε κάθε απάντηση
  • Ακουστικά – μέσω ήχων αντιστοιχισμένων σε κάποιες απαντήσεις (προαιρετικό)
  • Γραπτά – μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται σε προκαθορισμένη επιφάνεια (προαιρετικό).

Οι επαυξήσεις στο παιχνίδι δεν λαμβάνουν χώρα τυχαία. Ζητείται στα παιδιά να μοιραστούν δεδομένα. Στο παιχνίδι η επαύξηση ενεργοποιείται από απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις. Μετά από κάθε απάντηση (μετά από κάθε στοιχείο που κοινοποιείται), ένα νέο επίπεδο οπτικής επαύξησης εμφανίζεται.

Μια σειρά από προκαθορισμένες επαυξήσεις και ήχοι παρέχονται στο αποθετήριο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους για να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια σχεδιάζοντας καινούριες ερωτήσεις και αντιστοιχίζοντας λογικές επαυξήσεις ή και ήχους.

Οι ερωτήσεις, απαντήσεις, επαυξήσεις, ήχοι και μηνύματα καθορίζονται στο Σύστημα Επεξεργασίας Περιεχομένου που υποστηρίζει το παιχνίδι. Κείμενα σε τέσσερεις διαφορετικές γλώσσες υποστηρίζονται. Τα Αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα. Οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ένα παιχνίδι, χρησιμοποιώντας το IDentifEYE CMS είναι διαθέσιμες εδώ.

Οδηγίες για το πώς να παίξετε το παιχνίδι είναι διαθέσιμες από εδώ ανά ηλικιακή ομάδα στα αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Λιθουανικά και Ολλανδικά

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 11

EN, EL, PL AND NL

ΠΑΙΞΕ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 11

ES, AND LT

ΠΑΙΞΕ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 14

PL, EL, ES, LT

ΠΑΙΞΕ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 14

EN AND NL

ΠΑΙΞΕ

europi

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


logo IKY