PRIELAIDOS

VAIKAI, DUOMENYS IR TAPATYBĖS

Šiandien mokiniai dažnai nesuvokia rizikų, kurios gali kilti dėl nusavinimo, piktnaudžiavimo jų asmenine informacija virtualioje erdvėje, jie neatsakingai pateikia savo asmeninius duomenis virtualiems pažįstamiems ar mano, kad kiti tikrai yra tokie, kokiais prisistato internete. Abi šios nuostatos daro mokinius pažeidžiamus trečių asmenų, turinčių piktavališkų ketinimų. Kita vertus, internetas yra puiki priemonė suteikianti daug papildomų galimybių jauniems žmonėms šviestis, pramogauti ar bendrauti. Šiandien internetas yra neatsiejama vaikų gyvenimo dalis.

BENDRAVIMAS SU VAIKAIS PER MOKYTOJUS

Dažnai ištikus bėdai, ar norint pasitarti, vaikai kreipiasi į juos supančius suaugusius, mokytojus. Tad norint apsaugoti vaikus nuo interneto pavojų, geriausia strategija yra apmokyti mokytojus, kuriais vaikai pasitiki ir bendrauja.

MOKYKLOS SVARBA

Kadangi mokyklos gali pasiekti visus vaikus, jos turėtų imtis iniciatyvos juos apmokant saugaus elgesio virtualioje erdvėje. Tinkamai apmokant mokytojus, kiekvienas mokinys turėtų bent vieną kompetetingą žmogų, į kurį galėtų kreiptis.

TIKSLAS

ĮGALINTI MOKYTOJUS

Projektu siekiama įgalinti mokytojus Graikijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje rasti ir naudotis efektyviomis edukacinėmis technologijomis. Tokie mokytojų įgūdžiai gali padėti ugdyti mokinių savivertę, gebėjimą susidoroti su iššūkiais bei saugiai dalintis savo duomenimis interntete.

IDentifEYE projekte naudojamas papildytos realybės žaidimas bei patikrinti padegoginiai metodai, įgalinantys mokytojus bendrauti ir šviesti mokinius apie saugų elgesį internete bei virtualias tapatybes.

UŽDAVINIAI

NAUJA MOKYMO PROGRAMA

Sukurti naują mokymo programą, kurios pagalba mokytojai gales ugdyti mokinius aktyviais ir atsakingais piliečiais gebančiais saugiai ir atsakingai naudotis internet teikiamomis galimybėmis.

MOKYMAI MOKYTOJAMS

Skleisti didaktinius metodus ir multimedijos naudojimo instrukcijas mokymų mokytojams metu, kad vėliau mokytojai galėtų naujus įgūdžius pritaikyti savo pamokose.

PATRAUKLIOS EDUKACINĖS TECHNOLOGIJOS

Išnaudoti naują papildytos realybės technologiją, kaip neatskiriamą naujos mokymų programos dalį.

PRODUKTAI

MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programa (pagrįsta socialine psichologija) skirta mokytojams, norintiems efektyviai šviesti savo mokinius apie virtualios erdvės pavojus bei galimybes.

METODOLOGIJA

Praktinio užsiemimo vedimo metodologija mokytojams, norintiems efektyviai šviesti savo mokinius apie virtualios erdvės pavojus bei galimybes. Praktiniai užsiemimai vedami naudojantis naujomis technologijomis bei pasitelkiant papildytos realybės žaidimą.

POVEIKIS

Projektu tikimasi pagerinti mokytojų bei mokinių saugaus naudojimosi internetu įgūdžius.

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.