Čia rasite visus projekto šaltinius mokytojams, tėvams, švietėjams.

Šis duomenų bazė sukurta projekto partnerių iniciatyva ir yra nuolatos atnaujinama, atsižvelgiant į aktualijas ir naujas patirtis.

Visi žemiau pateikti šaltiniai – IDentifEYE projekto dalis.

Virtuali tyrimo duomenų bazė

Duomenų bazė, susidedanti iš tyrimo, vykdyti projekto pradžioje, duomenų ir šaltinių. Tyrimo tema – virtualūs pavojai ir rizikos bei virtualios tapatybės.

Žaidimo biblioteka

Grafinių/vizualinių, garsinių šaltinių, reikalingų norint sukurti savo papildytos realybės žaidimą, rinkinys.

Praktinio užsiemimo priemonės

Priemonės, reikalingos praktinio užsiemimo planavimui, organizavimui, įgyvendinimui bei vertinimui.

Mokymų medžiaga

Mokymų programa, sukurta atsižvelgiant į praktinių užsiemimų, įgyvendintu projekto eigoje, rezultatus. Mokymų medžiaga susideda iš penkių skyrių, o šie – iš skirting mokymosi modulių.

1 sesija

Tapatybė ir visuomenė, gerosios praktikos

Pirmąją sesiją sudaro šie moduliai:

 • Virtualių taptaybių pristatymas
 • Taptybės – ką daryti toliau?
 • Pristatymas – visuomenė
 • Pristatymas – dabartinė visuomenė
 • Dabartinė visuomenė – ką daryti toliau?
PRIEIGĄ PRIE IŠTEKLIŲ

2 sesija

Profilaktika, pamokų planai ir naujos idėjos

Antrąją sesiją sudaro šie moduliai Introduction to Prophylactics:

 • Profilaktika – ką daryti toliau?
 • Pamokos plano šablonas
 • Minčių lietus
PRIEIGĄ PRIE IŠTEKLIŲ

3 sesija

Švietimo technologijos ir gerosios praktikos

Trečiąją sesiją sudaro šie moduliai:

 • Švietimo technologijų pristatymas
 • Švietimo technologijos – ką daryti tolia?
PRIEIGĄ PRIE IŠTEKLIŲ

4 sesija

Pamokų planų kūrimas

Ketvirtąją sesiją sudaro šie moduliai:

 • Mokytojai kuria pamokų planus naudodamiesi pamokos plano šablonu
 • Mokytojai praveda pamoką savo mokyklose
PRIEIGĄ PRIE IŠTEKLIŲ

5 sesija

Vertinimas

Penktąją sesiją sudaro šie moduliai:

 • Pamokos plano įvertinimas, naudojantis gerųjų praktikų sąrašu
PRIEIGĄ PRIE IŠTEKLIŲ

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.