POŽIŪRIS

IdentifEYE inovatyvus tuo, jog apjungia naujas pamokų temas, naują metodologiją bei technologines priemones. IDentifEYE siūlo praktinius užsiemimus, kurių metu mokytojai pasirenka naujoviškas, bet jau išbandytas gerąsias praktikas, kurias naudos savo darbe. Gerosios praktikos turi teigiamą poveikį mokytojo darbui, mokinių mokymosi įgūdžiams bei mokinių saugumui internete.

Šis požiūris grindžiamas socialine psichologija, interaktyvia didaktina ir profilaktika.

ELEMENTAI

Papildytos realybės žaidimas: Žaidimas pagrįstas projekto Vaikai, duomenys ir atsirandančios tapatybės rezultatais ir pritaikytas IDentifEYE projektui. Yra dvi žaidimo versijos: 8-11 ir 12-14 amžiaus mokiniams.:

 • Jaunesniems mokiniams skirtoje versijoje reflektuojama apie tapatybes iš skirtingų požiūrio taškų bei padedama mokiniams suprasti internet grėsmes ir galimybes.
 • Žaidimo vyresniems mokiniams mokiniams metu reflektuojamas mokinių – mokytojo bendravimas, kuriamas tarpusavio pasitikėjimas, ypatingai bendraujant apie virtualias patirtis.

Gerosios praktikos: Nuo naujausios literatūros iki taptybių, visuomenės, didaktikų, profilaktikos ir švietimo technologijų, gerosios praktikos gali būti įtrauktos į mokytojų kasdieninį darbą.

Interaktyvi IDentifEYE patirtis

 • Susijusi su naujomis didaktikomis, temomis ir technologijomis,
 • Naujas požiūris į saugumą internete, pagrįstas patirtimi, o ne baime,
 • Buvo išbandyta mokinių visoje Europoje,
 • Įtraukia mokinius,
 • Pabrėžia augančią vizualinės informacijos svarbą,
 • Gali būti interguojama į mokomųjų dalykų programas.

MOKYTOJAI GALĖS

 • Eksperimentuoti su naujais didaktiniais metodais, bendraudami su vaikais apie saugumą internete,
 • Įtraukti rekomenduojamas gerąsias praktikas į savo mokymą,
 • Naudotis papildytos realybės žaidimu,
 • Sustiprins savo, kaip švietėjų, vaidmenį, netgi sudėtinguose dalykuose, tokiuose, kaip IT.
 • Sustiprins mokinių pasitikėjimą jais.

Kokia nauda vaikams?

 • Kaip elgtis susidūrus su geromis ir grėsmingomis virtualiomis situacijomis,
 • Savi relfkesija virtualių veiklų tema,
 • Žinios apie virtualias tapatybes,
 • Geresnis savo pačių mokymosi suvokimas,
 • Prisiimama atsakomybė už savo mokymąsi,
 • Nauji tarpasmeniniai ir technologiniai įgūdžiai.

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.