Visi virtualūs duomenys, apie individualius asmenis ir šių duomenų interpretavimas.

VIRTUALI TAPATYBĖ IDENTIFEYE KONTEKSTE

IDentifEYE matome tapatybę kaip daugiau nei tik duomenų rinkinį.

2012 vasarį EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission) išleido straipsnį “Informacinių ir bendravimo technologijų etika”. Šiame straipsnyje tapatybės sąvoka itin svarbi. Straipsnyje perspėjama, jog kadangi skaitmeninė tapatybė visiškai atsiskiria nuo realaus gyvenimo ir nevirtualaus bendravimo, “pastovių tapatybių” sąvoka nebetenka reikšmės ir turi būti peržiūrėta. Straipsnyje taip pat pabrėžiama iniciatyvų, siekiančių padidinti mokytojų ir mokinių informuotumą apie virtualias tapatybes, svarba.

UŽDAVINIAI

Pagrindiniai IDentifEYE projekto uždaviniai:

  • Perduoti gerąsias praktikas ir naudotis priemonėmis, patvirtintomis projekto “Vaikai, duomenys ir atsirandančios tapatybės” metu.
  • Praplėsti projekto “Vaikai, duomenys ir atsirandančios tapatybės” metu sukurtą žaidimą, kuris leidžia mokytojams įsitraukti į dialogą su mokiniais.
  • Sukurti naują mokymų programą, kuri įgalins mokytojus ugdyti mokinius atsakingais ir sąmoningais piliečiais.
  • Pabrėžti naujas, efektyvias metodologijas ir pedagonines strategijas, kaip neatskiriamus naujos mokymų programos elementus,
  • Patalpinti naują mokymų programą ir žaidimą internete, kad Europos mokytojais galėtų jais laisvai naudotis,
  • Sukurti tarptautinį tinklą, skleidžiantį naują mokymų programą tarp Europos mokytojų.

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.