Viešai prieinami projekto IDentifEYE rezultatai aprašyti žemiau ir pasiekiami čia.

Priėjimo prie konfidencialių rezultatų teiraukitės čia .

Augmented Reality and Media Content Development Guidelines (R4)

IDentifEYE praktinių užsiemimų vedimo priemonės.

Questionnaire (R7)

Klausimynas, naudotas tyrimo metu. Prieinamas anglų, ispanų, olandų, lietuvių, graikų ir lenkų kalbomis.

Reference List (R8)

Šaltinių, naudoti tyrimo metu, sąrašas. Naudoti šaltiniai susiję su virtualiomis tapatybėmis, naujų technologijų naudojimu mokymo procese. Šaltiniai galimi 8-11 ir 12-14 amžiaus grupėms.

Atrankos kriterijai (R9)

Atrankos kriterijai, naudoti šaltinių, susijusių su projekto tema, paieškai.

Padėties šalyse apžvalgos (R10)

Šalių esamos padėties apžvalgos. Prieinamos projekto partnerių kalbomis.

Europos apžvalga (R11)

Šalių apžvalgų apibendrinimas.

Įtraukimo metodologija (R12)

Metodai, skirti tikslinių grupių atrankai ir įtraukimui.

Mokymų programos dizainas (R13)

Mokymų programos kūrimos gairės. Prieinama pirmoji ir galutinė versijos 8-11 ir 12-14 amžiaus grupėms.

Mokymų programa (R15)

Mokymų programa sukurta atsižvelgiant į praktinių užsiemimų rezultatus ir dalyvių atsiliepimus. Mokymų programa prieinama visiems.

Didaktinės metodologijos ir multimedijos instrukcijos (R16)

Didaktinė metodologija ir žaidimo instrukcijos taip pat sukurtos atsižvelgiant į praktinių užsiemimų rezultatus.

Praktinio užsiemimo planavimas, organizavimas ir priemonės (R17)

Informacija ir šaltiniai, reikalingi praktinių užsiemimų vedimui, planavimui organizavimui ir vertinimui. Visų šaltinių archyvas čia . Atskirti šaltiniai čia.

Administracijos metodologija (R19)

Detalės apie praktinių užsiemimų koordinavimą.

Workshop Description Manual (R21)

Vadovas mokytojams apie tai, kaip vesti IDnetifEYE praktinį užsiemimą. Sesijų aprašymai bei moduliai ir šaltiniai.

Recommendations Methodology (R24)

Rekomendacijų metodologija – rekomendacijos praktinių užsiemimų vedėjams.

Overall Conclusions and Final Recommendations (R25)

Išvados ir rekomendacijos, gautos apibendrinus visas projekto veiklas ir rezultatus, stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projekto informacinis rinkinys (R27)

Projekto informacinis rinkinys, skirtas projekto viešinimui bei idėjų sklaidai mokyklose bei bendruomenėse.

Promotional Video (R29)

Reklaminis video apie projektą, kuriame projekto dalyviai pasakoja apie savo patirtį dalyvaujant projekte ir praktiniuose užsiemimuose. Projekto partnerių kalbomis.

Naujienlaiškiai (R30)

Projekto naujienlaiškių sąrašas, projekto partnerių kalbomis.

Web 2.0 (R31)

Projekto sklaidai naudojamų socialinių tinklų ir priemonių sarašas.

Pranešimai spaudai (R32)

Projekto pranešimai spaudai. Projekto partnerių kalbomis.

Publikacijos

Visų projekto publikacijų sąrašas.

Baigiamoje konferencija (R33)

Projekto baigiamoji konferencija “Saugumo internete konferencija: elgesys, požiūriai ir priemonės saugesnei virtualiai aplinkai”.

Best Practices & Lessons Learned (R34)

Geriausių praktikų ir išmoktų pamokų sąrašas, sukurtas projekto eigoje. Minimi tokie elementai, kaip partnerystė, tvarumas, bendradarbiavimas, invoacijos ir t.t. Siekiama skatinti norimas veiklas ir mažinti nepageidaujamas.

europi

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.