Hier vindt u alle hulpbronnen voor leraren, ouders en educatoren die het IDentifEYE project ter beschikking stelt.

Deze hulpbronnen worden actief bijgehouden door de partners van IDentifEYE. Deze worden regelmatig geupdate als gevolg van nieuwe ervaringen van scholen die het curriculum en de IDentifEYE workshop implementeren.

Alle hulpbronnen die hieronder worden opgesomd hebben hun IDentifEYE subdomein.

Online Overzicht van Onderzoeksmateriaal

Een overzicht met al het achtergrond materiaal en studies die in de loop van het project gebruikt zijn om online risico’s en bedreigingen, en in het bijzonder online identiteiten, te begrijpen.

Game bibliotheek

Een overzicht van de grafische/ visuele hulpbronnen, voorgedefinieerde augmentaties en geluiden om leraren te ondersteunen die hun eigen games willen bouwen, hun game willen verrijken met deze elementen en zo een blijvende onderwijservaring aan te kunnen bieden.

Workshop Hulpbronnen

Een overzicht van alle hulpbronnen om een workshop gebaseerd op de IDentifEYE didactiek en curriculum te plannen, organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Curriculum

De definitieve versie van het IDentifEYE trainingsprogramma dat ontwikkeld is door middel van het implementeren van een reeks van workshops gedurende de looptijd van het projekt. Het curriculum wordt ondersteund door didactisch materiaal die de uitvoering ervan in de klas mogelijk maakt.

Het curriculum bestaat uit vijf sessies, elk met andere leermodulen.

Sessie 1

Identiteit

De eerste Sessie bestaat uit de volgende modules:

 • Uitleg van het doel van de workshop
 • Identiteitslabels
 • Identiteitslabels – good practices
 • Leertypen [8-11]/ Huidige samenleving [12-14]
 • Leertypen – good practices [8-11]/ Huidige samenleving – good practices [12-14]
 • Discussie
 • Identiteitstheorieën
 • Nieuwe online technologieën en identiteit
 • Discussie
GA NAAR DE HULPBRONNEN

Sessie 2

Interactieve Didactiek & Prophylactiek

De tweede Sessie bestaat uit de volgende modules:

 • Interactieve didactiek
 • Interactieve didactiek – good practices
 • Discussie
 • Elementen van prophylactiek [8-11]/ [12-14]
 • Prophylactiek – good practices [8-11]/ [12-14]
 • Discussie
GA NAAR DE HULPBRONNEN

Sessie 3

Onderwijstechnologieën

De derde Sessie bestaat uit de volgende modules:

 • Onderwijstechnologieën
 • De AR game spelen [8-11]/ [12-14]
 • Een AR game maken [8-11]/ [12-14]
 • Discussie
 • Leraren perspectief op het les plan
 • Eerste opzet van het les plan
GA NAAR DE HULPBRONNEN

Sessie 4

Les Plan maken

De vierde Sessie bestaat uit de volgende modules:

 • Leraren creëren hun eigen lesplan
 • Uitleg over de evaluatie mechanismen
GA NAAR DE HULPBRONNEN

Implementatie les

De implementatie les bestaat uit de volgende modules:

 • Leraren implementeren hun les plannen op hun eigen scholen
 • Leraren vullen de evaluatie documenten in

GA NAAR DE HULPBRONNEN

Sessie 5

Evaluatie

De vijfde Sessie bestaat uit de volgende modules:

 • Leraren vatten hun les plan evaluaties samen
 • Discussie leidend naar een BP/ LL lijst
 • Certificaten
GA NAAR DE HULPBRONNEN

europi

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.