Alle online data door, voor en over een individu en de interpretatie van deze data.

ONLINE IDENTITEIT IN DE CONTEXT VAN IDentifEYE

IDentifEYE reflecteert op online identiteiten door middel van meerdere perspectieven die identiteiten benaderen als meer dan gewoon een verzameling van data.

In februari 2012 werd Opinie 26 gepubliseerd door de EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission): Ethics of Information and Communication Technologies.

In de Opinie heeft het concept identiteit een cruciale plaats.Hoewel het erkent dat “digitale identiteiten” de identificatie van personen betreffen, benadrukt het dat dit niet het hele verhaal is. Ook belangrijk is onze identiteit als persoon (Paragraaf 3.1.3 – Het Concept van Persoonlijke Identiteit in het Digitale Tijdperk).

De Opinion waarschuwt dat het concept van “vaste identiteiten” aan corrosie onderhevig is omdat digitale identiteiten volledig losgekoppeld kunnen worden van het percepties uit het werkelijke leven die deel uitmaken van offline communicatie. Ook dienen we opnieuw te kijken naar begrippen als authenticiteit en verantwoording. De Opinie benadrukt de noodzaak van initiatieven die het bewustzijn van leraren en schoolgaande jongeren vergroten met betrekking tot online identiteiten.

 

PRIMAIRE DOELEN

De primaire doelen van IDentifEYE zijn:

  • Best practices over te dragen en instrumenten te gebruiken die gevalideerd zijn in project Kinderen, Data en Zich Ontwikkelende Identiteiten (CDEI).
  • De CDEI game over te dragen die pedagogische benaderingen ondersteunt die leraren in staat stellen een leerdialoog met hun leerlingen aan te gaan.
  • Een nieuw curriculum op te stellen waarin leraren een bewuste, creatieve en kritische houding van leerlingen als zich ontwikkelende burgers ten opzichte van online media ondersteunen.
  • Effectieve nieuwe methodologieën en pedagogische strategieën te benchmarken als een essentiële component van het nieuwe trainingsprogramma.
  • Een nieuw curriculum met multimedia instructies te publiceren zodat Europese leraren het trainingsprogramma zelf kunnen implementeren.
  • Een internationaal netwerk op te zetten om te co-creëren en evalueren en het nieuwe curriculum te promoten aan Europese leraren.

Het innovatieve karakter van dit project is de combinatie van de methodologische benadering en de gebruikte ICT tools.

europi

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.