CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Griekenland (Coordinator)

Crystal Clear Soft (CCS) is een software ontwikkel bedrijf dat actief de laatste ontwikkelingen onderzoekt op het gebied van innovatief gebruik van technologie in digitaal uitgeven, onderwijs, training en kennisverspreiding. CCS biedt kant-en-klare oplossingen aan, van conceptualisering en instructional design tot aan testen en implementatie. Zij heeft applicaties ontwikkeld die gebruit worden in duizenden klaslokalen over de gehele wereld! CCS is een grotendeels commercieel bedrijf met internationale expansie en een indrukwekkende lijst klanten, met name in de uitgeef- en corporate training wereld.

EZZEV Foundation – Nederland

EZZEV Foundation (EF) is een kleine netwerk stichting die het bewustzijn van jongeren stimuleert over hun online rechten en de effecten van hun online aanwezigheid – van henzelf en van anderen. Samen met haar Poolse partner Fundacja Citizen Project, is Ezzev een pionier in het ontwerpen en invoeren van een didactiek gebaseerd op constructieve confrontatie ervaringen die worden ondersteund door nieuwe technologie zoals Augmented Reality. Het doel van de stichting is om jongeren en hun omgeving te helpen minder automatisch gedrag te vertonen en meer gedrag te vertonen dat geworteld is in een ontwikkelde, persoonlijke ethiek.

COSMIC INNOVATIONS Ltd – Cyprus

COSMIC INNOVATIONS (COIN) is een zeer dynamisch consultancy bureau dat een grote varieteit van diensten aanbiedt die het gat overbruggen tussen commerciele en publieke/ EU gefinancierde ecosystemen.

COIN’s diensten gaan van zakelijke ontwikkeling en het verkrijgen van publieke financiering tot aan gepersonaliseerde implementatie, training en technologie overdracht. Alle diensten worden aangeboden met een focus op de hoge kwaliteit van de resultaten en dat maakt COIN uniek temidden van andere consultancy bureaus die afstand houden van technische implementaties en daarmee hun klanten in de kou laten staan.

Fundacja Citizen Project – Polen

FCP steeft ernaar leden van de civil society in Polen en daarbuiten te ondersteunen door nieuwe media vaardigheden, kennis en ethiek te versterken. Hoewel FCP een kleine organisatie is, heeft het een pool van experts om zich heen die betrokken kunnen worden wanneer dat nodig is. Daarbij werkt de stichting nauw samen met het Gdasnk Centrum voor Verslavingspreventie (GCPU), de lokale politie, lokale scholen, gemeentelijke organisaties  en met de Poolse Nationale Omroep Raad. FCP organiseer conferenties over de effecten van het internet tijdperk op specifieke gebieden (zoals cyberpesten en profilaktiek). Ook organiseert zij informeel onderwijs op scholen, events en workshops. In al haar activiteiten wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie (zoals Augmented Reality), video opnames en streaming, overdracht van kennis, interactie met het publiek en wordt de nadruk gelegd op promotie van de activiteiten.

Gdansk Centrum voor Verslavingsprecentie – Polen

Het Gdansk Centrum voor Verslavingspreventie (GCPU) is opgericht door de gemeente Gdansk om acties op het gebied van verslavingspreventie te initieren, realiseren en coordineren.

Binnen het GCPU is er een team gespecialiseerd in preventie op scholen en buiten het curriculum en psychologische en pedagogische hulp en een tweede team onderneemt activiteiten verbonden met onderwijs, het geven van trainingen en informatie en het organiseren van campagnes om sociale bewustwording, kennis en verantwoordelijkheidsgevoel te ondersteunen. GCU doet dit in samenwerking met de politie en lokale media uit naam van de burgemeester van Gdansk.

Viešojiįstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS – Litouwen

JKC is een not for profit NGO met meer dan tien jaar ervaring in het ondersteunen van non-formele onderwijsprogramma’s en begeleidingsdiensten voor jongeren en volwassenen. Het probert tegemoet te komen aan publieke boeften door middel van initiatieven op het gebied van onderwijs, wetenschap, samenleving en juridische zaken. JKC heeft 5 permanente stafleden en een sterk netwerk van trainers, experts, consultants en adviseurs die onderwijs en begeleiding geven in het gehele land.

Sinds 2001 werkt JCK actief met leraren en ondersteunende onderwijs staf (psychologen, sociaal pedagogen etc.) om hen uit te rusten met kennis en vaardigheden en hen hulpbronnen aan te bieden die noodzakelijk zijn voor het uitbreiden van levenslang leren en begeleiding op hun scholen.

Fundación Privada Joan XXIII – Spanje

Het CETEI, onderdeel van de Joan XXIII Stichting, is een centrum van technologische innovatie dat nieuwe mogelijkheden creert voor een levenslang leren door middel van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het zorgt voor synergie tussen leren en het vinden van werk en verbetert posities op de arbeidsmarkt en zakelijke productiviteit.

Het CETEI is de Jesuitas Educación Foundation en zijn hub van technologische innovatie met behulp van ICT en internet biedt ook onderwijsinnovatie aan in leren en leermethoden, alsmede hervorming en verandering van onderwijsdiensten.

europi

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.