De publiekelijk toegankelijke uitkomsten van het IDentifEYE project worden hieronder getoond en zijn hier online toegankelijk in subdomeinen.

Toegang tot de vertrouwelijke uitkomsten vindt door middel van deze link plaats (toegang is gecontroleerd en werkt alleen met de juiste gegevens – gebruik het contactformulier om toegang aan te vragen en een vertegenwoordiger van IDentifEYE zal contact met u opnemen).

Augmented Reality en Media Content Ontwikkeling Richtlijnen (R4)

Technische richtlijnen voor het maken en van inhoud voorzien van de IDentifEYE tools.

Vragenlijst (R7)

Een vragenlijst die de identificatie van wat er nodig was, ondersteunde in de analyse fase. Verkrijgbaar in EN, GR, PL, NL, LT, SP.

Referentie Lijst (R8)

Een collectie van bronnen voor de studie van Online Identiteiten (studies, papers, conferenties, workshops, case studies, etc.). De referentielijst wordt aangeboden per leeftijdsgroep: 8-11 en 12-14.

Selectie Criteria (R9)

De criteria die gebruikt zijn om project bronnen te selecteren voor het project thema en die vervolgens bij de project hulpbronnen voor onderzoeksmateriaal geplaatst zijn.

Landen Rapporten (R10)

Vier Landen Rapporten (GR, SP, LT, PL) die de huidige situatie weerspiegelen in de landen waarheen de kennisoverdracht plaats vond op het gebied van online risico’s in het algemeen en online identiteiten in het bijzonder.

Europees Overzicht (R11)

De conclusies uit de vier Landen Rapporten – deze conclusies worden vergeleken en bediscussieerd met als doel om een overzicht te geven van de situatie in de landen waarheen kennisoverdracht plaats vond.

Benaderings Methodologie (R12)

De methodologie om de doelgroep te benaderen is gedefinieerd door de vastgestelde doelen en resultaten voor de doelgroep in ogenschouw te namen.

Curriculum Ontwerp (R13)

Het curriculum ontwerp begeleidt de stapsgewijze ontwikkeling van het IDentifEYE curriculum trainingsprogramma. Het ontwerp omvat de eerste conceptuele versie van het uiteindelijke curriculum en werd ontwikkeld voor leraren van leerlingen in de leeftijdsgroep 8-11 en 12-14.

Curriculum (R15)

Het curriculum is stapsgewijs ontwikkeld gebaseerd op de uitkomsten van de workshopcycli die telkens leidden tot de volgende, verbeterde versie van het curriculum. Alle versies van het curriculum zijn publiekelijk toegankelijk en de uiteindelijke versie is verkrijgbaar onder een Creative Commons licentie (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License).

Didactische Methodologie and Multimedia Instructies (R16)

De didactische methodologie is tot stand gekomen aan de hand van het uitvoeren van een reeks workshops en wordt begeleid door een set van multimedia instructies die de workshop inzichtelijk maken en ondersteunen.

Materiaal voor de Organisatie, Planning en Voorbereiding van Workshops (R17)

De informatie en hulpbronnen om de organisatie en planning van de IDentifEYE workshops te ondersteunen en een collectie ondersteunend materiaal. Een archief met alle hulpbronnen is hier aanwezig. De individuele hulpbronnen kunnen hier worden gedownload.

Administratie Methodologie (R19)

De details om op juiste wijze de administratie van de workshop te kunnen bijhouden.

Workshop Beschrijving Handleiding (R21)

Een gids voor leraren hoe de IDentifEYE workshop te implementeren.  Het biedt een beschrijving van de sessies waaruit de workshop bestaat en de modules die daar deel van uitmaken. De gids is verkrijgbaar in EN, EL, PL, ES, LT, NL.

Workshop Description Manual Scribd ISSUU
English version Publication

also on

Slideshare

Publication
Dutch version Publication Publication

Aanbevelings Methodologie (R24)

Biedt het proces aan om aanbevelingen te vangen en vast te houden die van praktische waarde zijn voor de uitvoerders van de IDentifEYE workshop.

Algemene Conclusies en Finale Aanbevelingen (R25)

Een rapport met de verzamelde bevindingen van alle workshops die zijn uitgevoerd gedurende het project. De bevindingen zijn met name gerelateerd aan het curriculum, de didactische methodologie, de project portal, de onderwijs game en aan de zwakheden daarbinnen.

Project Info Kit (R27)

Om de promotie activiteiten te ondersteunen om bewustwording omtrent IDentifEYE te genereren en het gebruik van de projectuitkomsten te stimuleren door de onderwijsgemeenschap zijn diverse promotie instrumenten ontwikkeld en diverse kanalen geopend. Al deze items maken deel uit van het project info kit archief.

Promotionele Video (R29)

Een promotionele video over het project, met ervaringen van pilot deelnemers, is verkrijgbaar in EN, EL, NL, PL, ES op het projekt kanaal op YouTube.

Nieuwsbrieven (R30)

Het nieuwsbrieven archief met updates over de voortgang van het project, belangrijke updates in het project en in het bredere veld van online veiligheid is verkrijgbaar in EN, GR, PL, LT, SP, NL.

 

 

EN GR ES LT PL NL
IDEYE Newsletter 1 Slideshare

MailChimp

 

Slideshare

MailChimp

 

Slideshare

 

Slideshare Slideshare

 

Slideshare

 

  ISSUU Newsletter 1 Stack
IDEYE Newsletter 2 Slideshare

MailChimp

Slideshare

MailChimp

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

  ISSUU Newsletter 2 Stack
IDEYE Newsletter 3 Slideshare

MailChimp

Slideshare

Mailchimp

Slideshare Slideshare Slideshare Slideshare
  ISSUU Newsletter 3 Stack
IDEYE Newsletter 4 Slideshare

MailChimp

Slideshare

MailChimp

Slideshare

 

Slideshare Slideshare Slideshare
  ISSUU Newsletter 4 Stack

Web 2.0 (R31)

De lijst van Social Media tools en technologieen die gebruikt zijn om het IDentifEYE projekt te promoten.

 

Persberichten (R32)

Meertalige persberichten over het projekt.

 

  EN NL GR PL LT ES
Press Release 1 Slideshare

ENTER Network

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare

 

Slideshare
ISSUU Stack

 

Pinterest board

 

Press Release 2 Slideshare

ENTER Network

 

Slideshare Slideshare

MailChimp

Slideshare Slideshare Slideshare
ISSUU Stack

 

Pinterest board

 

Publicaties

The lijst of alle publicaties en posts gedurende het projekt.

Afsluitende Conferentie (R33)

Alle hulpbronnen van de afsluitende conferentie “Safe Online Conference: Behaviours, approaches and tools for a safer online environment” die werd georganiseerd door het project. Gedurende de conferentie werd het IDentifEYE trainingsprogramma gepresenteerd samen met de uitkomsten van het project.

Best Practices & Lessons Learned (R34)

Een verzameling van Best Practices & Lessons Learned zoals deze zich voordeden gedurende het project. Zij betreffen het samenwerkingsverband, duurzaamheid, netwerken, innovatie etc. De intentie is om het laten plaats vinden van gewenste activiteiten te promoten terwijl het plaats vinden van ongewenste activiteiten wordt voorkomen.

europi

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.