ACHTERGROND

KINDEREN, DATA EN ZICH ONTWIKKELENDE IDENTITEITEN

Kinderen tegenwoordig lopen risico’s online omdat zij de relevatie van data niet begrijpen. Hetzij geven zij hun eigen data te eenvoudig af – en lopen daarmee kans op identiteitsdiefstal of ongewilde interesse van derde partijen – hetzij geloven zij informatie zoals opgegeven door derden lichtzinnig waardoor zij aangesproken kunnen worden door derde partijen onder valse voorwendselen. Tegelijk is internet een geweldig instrument die jongeren vele aanvullende kansen biedt in hun onderwijs, in hun vrije tijd en in hun sociale leven. Internet is volledig ingebed in hun leven.

HET BEREIKEN VAN JONGEREN DOOR VERTROUWDE INTERMEDIAIRS

Om de juiste manier te identificeren om jongeren te bereiken, is het van belang te kijken tot welke personen jongeren zich wenden voor advies in het geval iets hen online dwars zit of zij willen weten hoe zij zich het best online kunnen presenteren Derhalve is de beste strategie om jongeren te ondersteunen het geven van trainingen aan leraren die jongeren al vertrouwen zodat zij de jongeren vervolgens in hun online activiteiten kunnen begeleiden.

SCHOLEN DIENEN IN DE FRONTLINIE TE STAAN

Gezien het feit dat scholen toegang hebben tot alle jongeren, dienen zij het initiatief te nemen jongeren te trainen. Met de juiste training van leraren heeft in het ideale geval dan elk kind tenminste een kundige persoon om zich tot te wenden (leraar of leeftijdsgenoot).

DOEL

HET ONDERSTEUNEN VAN LERAREN

Het ondersteunen van leraren in Griekenland, Polen, Spanje en Litouwen om de meest effectieve technologie te ontdekken om de zelf-presentatie van leerlingen te vergroten, evenals weerbaarheid en een pro-actieve houding met betrekking tot het delen van persoonsgegens online – voor leerlingen in de leeftijd 8 tot 11 en 12 tot 14 – en zelf-presentatie en ondernemerschap gelinkt aan het delen van persoonsgegevens online – voor oudere leerlingen.

IDentifEYE gebruikt een Augmented eality game en gevalideerde pedagogische benaderingen om leraren te ondersteunen in het bereiken van jongeren en hen te onderwijzen in de kansen en gevaren van het internet en van online identiteiten.

DOELEN

HET MAKEN VAN EEN NIEW CURRICULUM

Het maken van een nieuwe curriculum module waarin leraren een bewuste, creatieve en kritische houding van jongeren ten opzichte van online media ondersteunen als zich ontwikkelende, verantwoordelijke burgers [8-14 jaar].

HET ONDERSEUNEN VAN DE TRAINING VAN LERAREN

Het didactisch materiaal en de multimedia instructies promoten door middel van concrete oefeningen (workshop sessies) die concrete kennis geven zodat Europese leraren later deze trainingen zelf kunnen implementeren.

HET VERGROTEN VAN DE AANTREKKINGSKRACHT VAN BEROEPSONDERWIJS

Het gebruiken van nieuwe overdrachsmethoden en pedagogische benaderingen gebaseerd op Augmented Reality en andere digitale hulpbronnen als een essentieel onderdeel van het nieuwe curriculum.

PRODUKTEN

CURRICULUM

Een curriculum (gebaseerd op sociale psychologie) voor leraren om hun on-the-job training te verbeteren en in een positie te komen om jongeren effectief te onderwijzen over de gevaren van het online zijn: “Reflecteren op identiteit vanuit meerdere perspectieven.”

OVERDRACHTS METHODOLOGIE

Een op een workshop gebaseerde methodologie voor leraren om effectiever jongeren te bereiken en hen te onderwijzen over zaken die van belang voor hen zijn. Ondersteund door ICT tools en een Augmented Reality game is de methodologie ontworpen voor de behoeften van leraren van jongeren in de leeftijden 8-11 en 12-14.

EFFECT

Het effect van de training is aanzienlijk voor leraren die momenteel belangrijke vaardigheden missen met betrekking tot een veiliger internet.

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.