Zapewniamy jeden punkt dostępu do wszystkich zasobów dla nauczycieli, rodziców i edukatorów, dostępne przez projekt IDentifEYE.

Obecna przestrzeń jest utrzymywana przez członków partnerstwa IDentifEYE oraz jest ciągle aktualizowana w oparciu o nowe doświadczenia szkół partnerskich biorących udział w pilotażowym testowaniu curriculum I wdrażaniu warsztatów IDentifEYE.

Wszystkie zasoby wymienione poniżej są dostępne onlone na podstronach projektu IDentifEYE.

Zasoby online materiałów badawczych

Zasoby składające się ze wszystkich materiałów badawczych oraz badań branych pod uwagę podczas trwania projektu, związane z zagrożeniami online oraz Tożsamościami Online.

Biblioteka wspierająca grę

Zbiór graficznych/wizualnych zasobów, zdefiniowanych augmentacji i dźwięków, wspierające nauczycieli w tworzeniu własnych gier, rozszerzania swoich treści oraz dostarczać długo trwające edukacyjne doświadczenie.

Zasoby warsztatowe

Wszystkie zasoby potrzebne do planowania, organizowania, wykonywania oraz kontynuowania warsztatów w oparciu o dydaktyczne podejście i curriculum IDentifEYE.

Curriculum

Finalne curriculum programu treningowego IDentifEYE zostało opracowane iteratywne poprzez serię warsztatów przeprowadzone podczas czasu trwania projektu. Curriculum jest wspierane przez materiały dydaktyczne, usprawniające wykonanie w otoczeniu klasy.

Curriculum składa się z pięciu sesji, każda z różnymi modułami nauczania.

Sesja 1

 Tożsamość i Społeczeństwo, Dobre Praktyki

Sesja pierwsza składa się z następujących modułów:

 • Wprowadzenie do Tożsamości Online
 • Tożsamości – przepisy na dalsze działania
 • Wprowadzenie do społeczeństwa
 • Wprowadzenie do bieżącego społeczeństwa
 • Bieżące społeczeństwo – przepisy na dalsze działanie
ZASOBY

Sesja 2

Profilaktyka, Plan Lekcji, Burza mózgów

Druga sesja składa się z bieżących modułów:

 • Wprowadzenie do profilaktyki
 • Profilaktyka – przepisy na dalsze działania
 • Arkusz planu lekcji nauczycieli
 • Burza mózgów
ZASOBY

Sesja 3

Technologie edukacyjne oraz Dobre Praktyki

Sesja trzecia składa się z bieżących modułów:

 • Wprowadzenie do technologii edukacyjnych
 • Technologie edukacyjne – przepisy na dalsze działania
ZASOBY

Sesja 4

Tworzenie planów lekcji

Sesja czwarta składa się z bieżących modułów:

 • Nauczyciele tworzą swój własny plan lekcji dla ich klasy wykorzystując przepisy
 • Sesja zewnętrzna: Nauczyciele przeprowadzają lekcje według opracowanych planów lekcji
ZASOBY

Sesja 5

Autoocena oraz Ewaluacja

Sesja piąta składa się z bieżących modułów:

 • Ewaluacja planów lekcji przez nauczycieli oraz według listy dobrych praktyk
ZASOBY

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.