Wszystkie dane online, umieszczane przez, opisujące i na temat danej osoby oraz wszystkie interpretacje tych danych.

DEFINICJA TOŻSAMOŚCI ONLINE W KONTEKŚCIE PROJEKTU IDentifEYE

Projekt IDentifEYE będzie rozważać tożsamość online jako wynik wielu punktów widzenia tej tożsamości, nie tylko jako zbiór danych.

W lutym 2012 r. Opinia 26 została opublikowana przez EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission – Europejska Grupa na temat Etyki w Nauce oraz Nowych Technologii, przy Komisji Europejskiej): Ethics of Information and Communication Technologies (Etyka Informacji oraz Technologie Komunikacji).

W tym dokumencie koncept tożsamości zajmuje kluczowe miejsce. Pomimo iż “cyfrowa tożsamość“ obejmuje sprawy, które dotyczą identyfikacji osoby, podkreśla się, że nie jest to cała historia. Również ważna jest nasza tożsamość jako osoby (pkt. 3.1.3 – Pojęcie tożsamości w dobie cyfrowej).

Opinia ostrzega, że ponieważ cyfrowa tożsamość może być całkowicie odłączona od realnych wyobrażeń o życiu, które są częścią komunikacji w trybie offline, pojęcie “trwałych tożsamości” ulega korozji oraz autentyczność i odpowiedzialność może potrzebować nowego rozważenia. Opinia podkreśla zatem konieczność inicjatyw, takich jak projekt IDentifEYE, mający na celu zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w odniesieniu do tożsamości online.

 

CELE PODSTAWOWE

Podstawowymi celami projektu IDentifEYE jest:

  • Transfer najlepszych praktyk oraz narzędzi zatwierdzonych przez projekt Dzieci, Dane i powstające Tożsamości.
  • Rozszerzenie gry Dzieci, Dane i powstające Tożsamości, która wspiera podejście pedagogiczne, pozwalając nauczycielom na podjęcie dialogu z dziećmi.
  • Stworzenie nowego programu nauczania, w którym nauczyciele będą wzmacniać świadome, twórcze i krytyczne poglądy swoich uczniów, przez co będą oni mogli wyrosnąć na odpowiedzialnych obywateli wobec mediów online.
  • Skuteczne nowe metody i strategie pedagogiczne jako istotny element nowego programu szkoleniowego.
  • Publikacja i upowszechnienie nowych instrukcji programowych i multimedialnych dla europejskich nauczycieli w celu samodzielnego realizowania programu szkolenia.
  • Stworzenie międzynarodowej sieci, aby współtworzyć, oceniać i pomagać w promocji nowego programu nauczania dla nauczycieli europejskich.

Innowacyjność projektu polega na połączeniu podejścia metodologicznego z narzędziami teleinformatycznymi.

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.