CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Grecja (Koordynator)

CCS specjalizuje się rozwoju interaktywnych į wysoce skutecznych edukacyjnych programach, które mogą zaangażować wszystkich, niezależnie od wieku. Oferując kompletne rozwiązania, od zamysłu į projektowania, do testowanego į wypuszczonego produktu, CCS rozwija aplikacje używane w tysiącach klas na całym świecie! CCS to firma głównie handlowa obecna na rynku międzynarodowym z imponującą listę klientów, szczególnie w sektorze wydawniczym i szkoleń korporacyjnych.

EZZEV Foundation – Holandia

Fundacja EZZEV (EF) jest niedużą fundacją, która stymuluje świadomość młodzieży na temat praw w świecie online oraz efektów bycia online – zarówno wpływających na nich oraz na innych. Wraz z polskim partnerem, Fundacją Citizen Project, Ezzev jest pionierem w tworzeniu i wdrażaniu konstruktywnych, opartych na konfrontacyjnych przeżyciach, dydaktyk wspartych przez nowe technologie, takie jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality). Celem fundacji jest pomóc młodzieży (i ich otoczeniu) wyrwać się z automatycznych zachowań, i skierować ich w kierunku zachowań zakorzenionych w rozwiniętych, personalnych etykach.cs.

COSMIC INNOVATIONS Ltd – Cypr

COSMIC INNOVATIONS (COIN) to bardzo dynamiczna firma konsultingowa, oferująca szeroki zakres usług i likwidująca lukę między handlowym i publicznym ekosystemem finansowania UE. Świadczone przez  COIN usługi odnoszą się do rozwoju biznesu i nabycia środków publicznych do realizacji niestandardowych szkoleń i transferu technologii. Wszystkie usługi oferowane są z naciskiem na wysoką jakość wyników, która jest tym, co odróżnia COIN od większości firm doradczych.

Fundacja Citizen Project -Polska

FCP ma na celu wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie umiejętności, nowych mediów, wiedzy i etyki wśród obywateli zarówno w Polsce jak i poza nią. Chociaż FCP to mała organizacja, ma pulę zasobów ludzkich, które są zaangażowane w razie potrzeby. Ponadto, Fundacja ściśle współpracuje z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU), lokalną policją, lokalnymi szkołami i lokalnymi organizacjami rządowymi, jak również z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Organizuje konferencje na temat wpływu Internetu na konkretne tematy (jak zastraszanie i profilaktyka), godziny wychowawcze w szkołach, imprezy i warsztaty. Wszystkie jej działania obejmują zastosowanie nowych technologii (jak Augmented Reality), nagrywania wideo i transmisji strumieniowej, transferu wiedzy, interakcji z publicznością i nacisku na upowszechnianie.

Gdansk Centre for Addiction Prevention – Polska

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU) zostało stworzone przez samorząd Gdańska, aby inicjować, realizować i koordynować działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

W GCPU działają dwa zespoły. Jeden z nich specjalizuje się w profilaktyce szkolnej i pozaszkolnej, pomocy psychologicznej i/lub pedagogicznej, natomiast drugi zespół podejmuje działania związane z edukacją, dostarczaniem informacji, szkoleniami i organizowaniem kampanii podnoszących świadomość społeczną, wiedzę i poczucie odpowiedzialności. Działania te prowadzone są we współpracy z policją i lokalnymi mediami w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska.

Viešojiįstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS – Litwa

JKC jest organizacją pozarządową posiadającą ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu młodzieży i dorosłych poprzez nieformalne programy edukacyjne oraz usługi doradcze. Celuje w zaspokojenie publicznych potrzeb poprzez edukacyjne, naukowe, kulturowe, społeczne oraz prawne inicjatywy. JKC ma 5 stałych pracowników oraz silną sieć kontaktóe trenerów, ekspertów, konsultantów oraz doradzców zapewniających edukację i doradztwo w całym kraju.

Od 2001 roku, JKC aktywnie pracuje z nauczycielami oraz zespołem wsparcia edukacji (psycholodzy, pedagodzy społeczni itd.) w celu wyposażenia ich w wiedzę į umiejętności potrzebne do rozwinięcia uczenia przez całe życie oraz doradztwa na temat możliwości w ich szkołach. Ponieważ zapewniają szkolenia nauczycieli, ciągle wdrażają projekty mające na celu rozwój narzędzi do nauczania oraz zasobów; dostarczają szkolenia, które mogą pomóc w rozwinąć umiejętności w systemie edukacyjnym

Fundación Privada Joan XXIII – Hiszpania

CETEI, w ramach fundacji Joan XXIII Foundation, jest centrum innowacji technologicznych, które stwarza nowe możliwości osobistego i zawodowego rozwoju poprzez nauczanie, stwarza synergię pomiędzy szkoleniem i zatrudnieniem oraz poprawia konkurencyjność i wydajność biznesu.

CETEI działa jako kompleksowe zaopatrzenie i zarządzanie projektów w centrach edukacyjnych, by podnieść poziom innowacyjności oraz dokonać zmiany w szkołach i instytucjach, szczególnie podczas zmian, oraz podnieść poziom profesjonalnych umiejętności.

CETEI należy do fundacji Jesuitas Educación i jest węzłem innowacji edukacyjnej poprzez ICT i internet. CETEI również oferuje innowacje edukacyjne w nauczaniu i metodologii uczenia, transformacji i zmiany szkolnych usług.

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.