Publicznie dostępne wyniki projektu IDentifEYE są wymienione poniżej oraz są dostępne online poprzez dedykowaną stronę dostępną tutaj.

Dostęp do poufnych wyników jest dostępny tutaj (dostęp kontrolowany, wymagający danych logowania – proszę użyć formularza kontaktowego i poprosić o dostęp, a reprezentant projektu się skontaktuje)

Wskazówki Rozwoju Augmented Reality oraz Zawartości Medialnej(R4)

Techniczne wskazówki tworzenia i wypełniania treścią narzędzi IDentifEYE.

Aniekta (R7)

Ankieta wspierająca proces identyfikacji wymagań w kontekście fazy analizy. Dostępny w EN, EL, PL, NL, LT, ES.

Lista Referencji (R8)

Zbiór materiałów związany z badaniem Tożsamości Online (badania, artykułu, konferencje, warsztaty, przypadki itp.). Lista referencji jest dostarczana dla każdej z grup wiekowych, 8-11 oraz 12-14.

Kryteria Wyboru (R9)

Kryteria wykorzystane do zidentyfikowania materiałów związanych z tematem projektu, a tym samym przechowywane w zasobach online projektu.

Raporty Krajowe (R10)

Cztery Raporty Krajowe (EL, ES, LT, PL) opisujące bieżącą sytuację związaną z zagrożeniami online oraz tożsamościami online.

Przegląd Europejski (R11)

Wnioski płynące z raportów krajowych. Wnioski są porównywane i omawiane w celu przedstawienia wspólnej sytuacji.

Metodologia Podejścia (R12)

Definiowana jest metodologia podejścia do grup wiekowych, biorąc pod uwagę ustalone cele i wyniki związane z grupami docelowymi.

Projekt Curriculum (R13)

Projekt curriculum przedstawia iteratywny rozwój programu treningowego curriculum IDentifEYE. Projekt zawiera pierwsze wersje koncepcyjne curriculum oraz ich rozwój dla obu grup wiekowych, 8-11 oraz 12-14.

Curriculum (R15)

Curriculum zostało zaprojektowane w oparciu o wyniki warsztatów, które umożliwiały stworzenie coraz to lepszych wersji curriculum. Wszystkie wersje są publiczne dostępne na licencji Creative Commons (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License).

Metodologia Dydaktyczna oraz Instrukcje Multimedialne (R16)

Dydaktyczna metodologia została sfinalizowana poprzez sesje warsztatów, wraz z instrukcjami multimedialnymi jako wsparcie do zrozumienia i wdrożenia.

Orkganizacja Warsztatów, Planowanie oraz Przygotowanie Materiałów (R17)

Informacje i zasoby wspierające organizację warsztatów IDentifEYE oraz zbiór materiałów wspierających. Archiwum zawierające wszystkie materiały dostępne jest tutaj. Poszczególne zasoby są dostępne tutaj.

Metodologia Administracyjna (R19)

Szczegóły poprawnego administrowania warsztatami.

Podręcznik Opisujący Warsztaty (R21)

Przewodnik dla nauczycieli jak przeprowadzać warsztaty IDentifEYE. Oferuje opis poszczególnych sesji tworzących warsztaty oraz powiązane z nimi moduły i zasoby. Dostępny w językach EN, EL, PL, ES, LT, NL.

Metodologia Rekomendacji (R24)

Dostarcza proces uzyskiwania i rejestrowania rekomendacji uczestników warsztatów IDentifEYE.

Ogólne Wnioski i Finalne Rekomendacje (R25)

Raport zbierający wyniki ze wszystkich warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu. Wyniki są związane głównie z curriculum, metodologią dydaktyczną, stroną projektu, grą edukacyjną ale również ze słabościami.

Paket Informacyjny Projektu (R27)

Wspierając wysiłki rozpowszechniania by zwiększyć świadomość o projekcie IDentifEYE oraz zachęcić do używania wyników projektu przez środowiska szkolne, kilka narzędzi rozpowszechniania zostało przygotowanych oraz otwarto kilka kanałów komunikacji. Wszystkie elementy są częścią archiwum pakietu informacyjnego projektu .

Wideo Promocyjne (R29)

Promocyjne wideo projektu, reflektujące na doświadczenia uczestników pilotów, dostępne jest w językach EN, EL, NL, PL na kanale YouTube projektu.

Newslettery (R30)

Archiwum newsletterów informujące o postępach projektu oraz ważnych aktualnościach o projekcie lub bezpieczeństwie online, dostępne w językach EN, EL, PL, LT, ES, NL.

Web 2.0 (R31)

Lista narzędzi społecznościowych oraz technologi użytych do promowania projektu IDEntifEYE.

Komunikaty Prasowe (R32)

Wielo językowe komunikaty prasowe o projekcie.

Publikacje

Lista  wszystkich publikacji podczas trwania projektu.

Finalna Konferencja (R33)

Wszystkie zasoby z finalnej konferencji „Konferencja Bezpieczne Online: Zachowania, podejścia oraz narzędzia dla bezpieczniejszego środowiska online” (“Safe Online Conference: Behaviours, approaches and tools for a safer online environment”) organizowana przez projekt. Podczas konferencji, zaprezentowano program szkoleniowy IDentifEYE oraz wyniki projektu.

Najlepsze Praktyki oraz Nauczki na Przyszłość (BP&LL) (R34)

Zestaw najlepszych praktyk oraz nauczek na przyszłość, które pojawiły się podczas trwania projektu. Związane są z problemami takimi jak partnerstwo, zrównoważony rozwój, praca w grupach, innowacje itp. Celem jest promowanie powtarzalność upragnionych aktywności oraz przeciwdziałanie powtarzaniu się niechcianych aktywności.

europi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.