Προσεγγίσεις αξιολόγησης

Η πλατφόρμα e-Hoop platform χρησιμοποιεί δύο τρόπους αξιολόγησης με σκοπό την προσαρμογή του τρόπου εκπαίδευσης στις ανάγκες, ικανότητες και προτιμήσεις του κάθε μαθητή.

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα τροφοδοτούν την μονάδα σειριοποίησης (Sequencer) που θα καθορίζει το εκπαιδευτικό υλικό που θα εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το υλικό που θα εμφανίζεται θα βασίζεται:

  • Στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαλείων (ΜΑΠΣ, ΒΑΡΚ, Μαθησιακά Στυλ Honey/Mumford).
  • Μέσω της αυτούσιας δήλωση εκπαιδευόμενων – μπορεί να λάβει μέρος παραδείγματος χάρη μέσω κουΐζ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν το χρόνο που ο κάθε εκπαιδευόμενος θα αξιολογεί το εκπαιδευτικό υλικό.