Η ενιαία προσέγγιση eHOOP:

 • Μία νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη περιεχομένου που βασίζεται στην συμπερίληψη παρά στον διαχωρισμό.
 • Αφορά μία νέα παιδαγωγική προσέγγιση, νέα θεματολογία και νέες τεχνολογίες
 • Έχει ελεγχθεί από δεκάδες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αξιολογήθηκε με την μέγιστη βαθμολογία καινοτομίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (EC)
 • Συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμο από κάθε εκπαιδευόμενο, ανεξαρτήτως μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει.
 • Διευκολύνει την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας κίνητρα.
 • Συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με τις οπτικές πληροφορίες που αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη σημασία.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από την προσέγγιση eHOOP με τους ακόλουθους τρόπους:

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσωποποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν.

 • Μπορούν να πειραματιστούν με μία νέα παιδαγωγική μέθοδο η οποία αναπτύσσεται μία φορά και απευθύνεται σε πολλές περιπτώσεις
 • Απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών ώστε να προσφέρουν μία υψηλού βαθμού προσωποποιημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
 • Μπορούν να διαμοιράσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό, χωρίς να είναι απαραίτητες πολύπλοκες προγραμματιστικές γνώσεις, με την χρήση μίας απλής διεπαφής επικοινωνίας.
 • Μπορούν να ενσωματώσουν πολυμεσικά στοιχεία σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα eHOOP
 • Μπορούν να παραμετροποιήσουν την όψη και την αίσθηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ώστε να αποκτήσει την καταλληλότερη μορφή
 • Δημιουργούν κοινότητες μάθησης, τις οποίες είναι εύκολο να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν
 • Έχουν πρόσβαση σε μία πληθώρα εργαλείων που διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να κερδίσουν το μέγιστο από την εκπαιδευτική τους εμπειρία.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν την δουλεία τους σε ένα μάθημα και άλλες πληροφορίες ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσωποποιήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν!

 • Έχουν άμεση πρόσβαση σε ελεύθερο ή ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό.
 • Μπορούν να συνεργαστούν εύκολα με τους όμοιούς τους και με τους εκπαιδευτές, εκμεταλλευόμενοι την ποικιλία από εργαλεία συνεργασίας της πλατφόρμας eHOOP.
 • Έχουν εύκολη πρόσβαση σε συνδοιασμό με άψογη χρηστικότητα, λόγω συμμόρφωσης της πλατφόρμας eHOOP με πρότυπα προσβασιμότητας.
 • Μπορούν να ξεπεράσουν γεωγραφικά ή εμπόδια εξαιτίας διαφορετικής γλώσσας μέσω μίας ποικιλίας επιλογών.
 • Μπορούν να επιλέξουν τι επιθυμούν να μάθουν από μία εκτενή εκπαιδευτική βιβλιοθήκη.
 • Μπορούν να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και παρακολουθήσουν την πρόοδο τους λαμβάνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη βαθμολόγηση τους.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να το μοιραστούν με εκπαιδευτές και άλλους εκπαιδευόμενους.