ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ e-HOOP

Το δίκτυο αποσκοπεί στο να υποστηρίζει την πλατφόρμα e-HOOP..  Χρησιμεύει ως μια απευθείας σύνδεση με την ενεργή κοινότητα με σκοπό τη διευκόλυνση της υιοθέτησης πόρων και εργαλείων του e-HOOP και για να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες στην ευρύτερη περιοχή της προσβασιμότητας.

Το δίκτυο e-HOOP παρέχει μέσα από την πλατφόρμα e-HOOP μια ελεύθερα προσβάσιμη συλλογή πόρων για Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε θέση να:

  • Αναπτύξουν και παραδώσουν προσβάσιμο περιεχόμενο στους μαθητές τους.
  • Συν-δημιουργήσουν νέες ενότητες για την ύλη τους ή να επεκτείνουν/επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες ενότητες.
  • Εφαρμόσουν δοκιμασμένες πρακτικές για τη διαδραστική διδασκαλία βασισμένες σε αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των μαθητευόμενων.