AUTOMAATTISET ARVIOINTIVÄLINEET

e­Hoop ­ alustalla käytetään kahdentyyppistä arviointia, jotta oppimisprosessissa voidaan parhaiten hyödyntää oppijan kyvyt, tarpeet ja vahvuudet.

Arviointi oppimisen aikana

Näiden arviointien tulokset syötetään moduuliin “sekvensseri”, joka tarjoaa oppijalle juuri hänelle sopivaa materiaalia. Oppijalle ilmestyvä materiaali perustuu seuraavaan:

  • MAPS­ ja VARK ­ profilointien tuloksiin.
  • Oppijan saavuttamat tulokset, esim. testeissä. Backendissa olevan siirtymänappi antaa opettajalle mahdollisuuden käyttää sitä kurssia luodessaan ja määritellä raportoinnin ajankohta oppimisen aikana.