e-Hoop – universali mokymo(si) aplinka :

 • Tai naujas požiūris į mokymo turinio kūrimą, jo individualizavimą ir diferencijavimą;
 • Tai nauji mokymo metodai, naujos temos ir naujos technologijos;
 • Išbandyta daugelio pedagogų ir besimokančiųjų iš įvairių ES šalių;
 • Aukštai įvertinta EK ekspertų už inovatyvių naujovių diegimą švietime;
 • Daro mokymo turinį pasiekiamu visiems besimokantiesiems, nepriklausomai nuo jų mokymosi patirties, kultūrinio ar socialinio statuso;
 • Didina besimokančiųjų motyvaciją ir dalyvavimą mokymosi procese;
 • Prisideda prie vaizdinės informacijos svarbos didinimo.

e- Hoop – naujos galimybės pedagogams ir besimokantiems:

Pedagogai  individualizuoja ir diferencijuoja savo mokymą!

 • Galimybė išbandyti naują mokymą orientuotą į individualias besimokančiojo savybes;
 • Galimybė naudotis technologijų naujovėmis švietime ir pasiūlyti besimokantiesiems individualizuotą mokymą.
 • Galimybė dalintis savo mokymo turiniu paprastai, be sudėtingų progravimo veiksmų ir naudojant nesudėtingas sąsajas.
 • Galimybė integruoti multimedijos elementus į savo e-mokymo turinį, naudojant e-Hoop platformą.
 • Galimybė pritaikyti mokymo(si) aplinką savo poreikiams.
 • Galimybė sukurti mokymosi bendruomenes, kurias lengva stebėti ir joms vadovauti.
 • Galimybė jūsų mokiniams naudotis įvairiais mokymosi įrankiais ir gauti maksimalią naudą iš šios mokymosi patirties.
 • Galimybė kurti ir parodyti savo darbą bei susikurti savo asmeninį portfolio.

Besimokantieji pritaiko asmeninę mokymosi aplinką individualiems poreikiams!

Individualizuokite savo mokymąsi. Mokykitės bet kuriuo metu, bet kokioje vietoje ir pasirinktu tempu!

 • Galimybė turėti tiesioginę prieigą prie nemokamos ir individualizuotos mokymosi medžiagos.
 • Galimybė bendradarbiauti su savo bendraamžiais ir mokytojais, panaudojant įvairius e-Hoop platformos bendradarbiavimo įrankius.
 • Galimybė išbandyti lengvą prieigą ir paprastą e-mokymosi platformos vartojimą.
 • Galimybė įveikti kalbos ir geografines “kllūtis” dėka kalbų pasirinkimo įvairovės.
 • Galimybė pasirinkti mokymosi turinį iš gausios mokymosi medžiagos bibliotekos.
 • Galimybė įsivertinti save, savo mokymosi pažangą ir gauti vertinimus bei grįžtamąjį ryšį.
 • Galimybė kurti savo turinį ir pasidalinti juo su mokytojais ir kitais besimokančiaisiais.