INTEGRUOTI DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI

e-Hoop platforma naudoja dviejų tipų vertinimą, siekiant pritaikyti mokymosi procesą besimokančiųjų gebėjimams, poreikiams ir prioritetams:

Besimokančiojo vertinimas mokymosi metu

Atliktų vertinimo testų rezultatai bus pateikiami moduliui pavadinimu” Mokymosi objektų sekos valdiklis (angl.Sequencer)”, kuris nustatys, kokia mokymosi medžiaga bus pateikiama toliau. Mokomoji medžiaga pateikiama besimokančiajam bus atrenkama atsižvelgiant į:

  • Diagnostinių įrankių rezultatus (MAPS, VARK, Honey/Mumford mokymosi stilių nustatymo klausimynas).
  • Besimokančiųjų įsivertinimus – pavyzdžiui, atliekant žinių patikrinimo testus mokymosi kurso eigoje. Kurdamas savo kursą mokytojas “Perėjimo mygtuko” (angl. “Jump button”) pagalba gali nustatyti kada bus atliekami įsivertinimai, atsižvelgiant į realiu laiku vykstantį mokymą.